REALIZOVANÉ PROJEKTY

Jsem schopen zhotovin či renovovat jak venkovní tak vnitřní teraco - schody, sokle, parapety.  Mám mnohaletou praxi a pracuji osvědčenými postupy, které vydrží celé generace. Výhodou teraca je téměř neomezená životnost a z praktického hlediska bezspárovost - velká odolnost a lehká údržba.

Níže si můžete prohlédnout i část hrobů, které jsem zhotovil.

Teracový parapet s nosem (bílý cement)
Teracový parapet s nosem (bílý cement)
Teracový parapet
Teracový parapet